Tel. +48 85 6644749
15-204 Białystok
Andrukiewicza 2 lok. 5
poczta@siia.pl


Stowarzyszenie Informatyka i Automatyka

W kwietniu 2011 powołane zostało stowarzyszenie, którego głównym celem ma być świadczenie usług konsultingowych i szkoleniowych. Stowarzyszenie swoim zakresem usług obejmie organizacje komercyjne, administrację jak też na nieco innych zasadach instytucje non profit.
Celem stowarzyszenia jest dzielenie się wiedzą z zakresu najnowszych technologii, bezpieczeństwa wykorzystywanych technologii oraz zagrożeń organizacyjnych i technicznych. Jednym z głównych działań ma być pro-energetyczna oferta konsultingowa obejmująca swoim zakresem wykorzystanie energii jak też optymalizację jej wykorzystania z uwzględnieniem procesów produkcyjnych, logistycznych i organizacyjnych. Równolegle organizacja będzie prowadzić działalność związaną z doradztwem w zakresie szeroko rozumianej informatyki, ze szczególnym uwzględnieniem systemów wspierających zarządzanie (ERP, BI, CRM itp.). Istotnym elementem usługi jest doradztwo i projekty z zakresu infrastruktury sprzętowej i systemowej w tym również sieci LAN i WAN. Jesteśmy w stanie zaoferować wysokiej jakości, indywidualnie przygotowane usługi z zakresu energetyki i automatyki, szeroko pojętej informatyki biznesowej i analizy danych.
Założyciele Stowarzyszenia posiadają wysokie i odpowiednie kwalifikacje, dysponują wieloletnim doświadczeniem zawodowym w swoich branżach. Stowarzyszenie w swoim zamyśle ma świadczyć usługi rynkowe oraz skupiać wokół siebie komercyjne podmioty biznesowe i niekomercyjne instytucje „otoczenia biznesu”, a także instytucje badawcze i naukowe.

Stowarzyszenie zarejestrowane jest w Krajowaym Rejestrze Sądowym pod numerem
KRS 0000407988
REGON - 200672696
NIP - 9662084408