W kwietniu 2011 roku zrodził się pomysł na połączenie firm środowiska teleinformatycznego, które za swoją misję obrały wsparcie polskiego biznesu w obszarze innowacji. W ten oto sposób powstało Stowarzyszenie Informatyka i Automatyka, które choć młode, bazuje na wieloletnich doświadczeniach i wiedzy zrzeszonych w nim członków.

Naszym głównym celem jest świadczenie usług konsultingowych i szkoleniowych. Swoimi działaniami obejmujemy organizacje komercyjne, administrację jak też na nieco innych zasadach instytucje non profit.

Prowadzimy działalność związaną z doradztwem w zakresie informatyki, ze szczególnym uwzględnieniem systemów wspierających zarządzanie (ERP, BI, CRM itp.). Istotnym elementem naszych usług są też konsultacje i projekty z zakresu infrastruktury sprzętowej i systemowej w tym sieci LAN i WAN. Jesteśmy w stanie zaoferować wysokiej jakości, indywidualnie przygotowane usługi z zakresu automatyki, szeroko pojętej informatyki biznesowej i analizy danych. Dodatkowo wspieramy przedsiębiorstwa i organizacje w zakresie dostosowania wewnętrznych procedur do ustawowych wytycznych w dziedzinie ochrony danych osobowych (RODO) oraz środków wykorzystywanych do ich przetwarzania.

Stowarzyszenie w swoim zamyśle ma świadczyć usługi rynkowe oraz skupiać wokół siebie komercyjne podmioty biznesowe, niekomercyjne instytucje „otoczenia biznesu”, a także instytucje badawcze i naukowe.

Członkowie Stowarzyszenia Informatyka i Automatyka to eksperci z szerokim wachlarzem kwalifikacji, dysponują wieloletnim doświadczeniem zawodowym w swoich branżach.