Prowadzenie szkoleń, seminariów i konferencji na tematy związane z problematyką informatyki i automatyki oraz prowadzeniem działalności gospodarczej.