Zapraszamy Dyrektorów i Inspektorów Ochrony Danych Osobowych Publicznych Szkół Podstawowych z województwa podlaskiego na krótkie przypomnienie reguł dotyczących RODO.


Termin: 25 września 2018 r.
Miejsce: Białystok
Czas: 10:00 – 12:00

Będzie krótko, lecz konkretnie.

„Powtórka z RODO” to idealna okazja, by odświeżyć wiedzę i skonfrontować dotychczas zrealizowane działania w zakresie ochrony danych osobowych z IOD innych placówek.

ZAKRES TEMATYCZNY
* dane osobowe w szkole podstawowej,
* podstawy przetwarzania danych osobowych,
* obowiązek informacyjny,
* odpowiedzialność,
* zasada rozliczalności,
* wizerunek ucznia,
* dziennik elektroniczny,
* monitoring,
* powierzanie a udostępnianie,
* dobre praktyki.
Prezentacja programu komputerowego do porządkowania dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych.
Udział w spotkaniu jest BEZPŁATNY

REJESTRACJA ZAMKNIĘTA