28.08.2017 w Parku Naukowo Technologicznym w Białymstoku odbyła się organizowana przez SIIA konferencja poświęcona tematyce warunków jakie muszą spełniać przedsiębiorstwa starające się o dofinansowanie inwestycji informatycznych. Poruszone zostały także kwestie analizy sytuacji przedsiębiorstwa na podstawie danych firmowych za pomocą przeznaczonych do tego celu narzędzi.

Choć frekwencja nie była duża, to dyskusja jak najbardziej owocna. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za poświęcony czas i za podzielenie się z nami doświadczeniami we wspomnianych kwestiach.