RODO to w ostatnich czasach bardzo popularny skrót, który spędza sen z powiek wielu przedsiębiorcom.

Jeśli potrzebujesz dowiedzieć się więcej na ten temat zapraszamy Ciebie na konferencje/szkolenia z zakresu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Jeśli potrzebujesz wsparcia w obszarze dostosowania wewnętrznych procedur do przepisów o ochronie danych osobowych skontaktuj się z nami.

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Pierwszy najważniejszy etap to analiza obecnej sytuacji. Sprawdzamy aktualny stan dostosowania wewnętrznych procedur Twojej Firmy  z ogólnym rozporządzeniem danych osobowych.

 • identyfikujemy przetwarzane zbiory danych osobowych,
 • identyfikujemy sposoby wykorzystywania technologii informatycznych przy operacjach przetwarzania danych osobowych,
 • wskazujemy elementy spełniające i niespełniające wymagania RODO,
 • pomagamy w ocenie konieczności wyznaczenia ABI/IOD,
 • na koniec otrzymujesz raport z rekomendacjami dotyczącymi przeprowadzenia określonych działań w razie ewentualnych braków (zalecenia formalne, organizacyjne i technologiczne).

Możemy wesprzeć Twoją Firmę w opracowywaniu dokumentacji wykorzystywanych w trakcie procesu przetwarzania danych osobowych:

 • wspieramy podczas oceny ryzyka przetwarzania danych osobowych,
 • analizujemy funkcjonującą w Twojej Firmie dokumentację pod kątem RODO,
 • doradzamy i uzupełniamy wspólnie z Tobą luki w dokumentacji związanej z przetwarzaniem danych osobowych,
 • pomagamy w opracowaniu brakującej dokumentacji,

lub dostarczyć szablony dokumentacji do samodzielnego jej opracowania.

Choćby Twoja Firma miała najlepiej opracowane procedury i systemy zabezpieczeń, pamiętaj, najsłabszym ogniwem jesteśmy MY – LUDZIE. Jeśli opracowane procedury nie będą stosowane, jeśli świadomość ochrony danych osobowych będzie na niskim poziomie, to istnieje realne ryzyko naruszeń.

Zalecamy i prowadzimy szkolenia dla pracowników, współpracowników, itp. z:

 • zasad ogólnego rozporządzenia ochrony danych osobowych,
 • wewnętrznych procedur przetwarzania danych osobowych.

Gdy Twoja Firma jest już gotowa na RODO możesz nam zlecić cykliczne sprawdzenia powdrożeniowe. Na czym to polega? Przedstawiamy 2 warianty:

 • weryfikacja formalna – ocena eksploatacji opracowanej dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych (ewidencje, rejestry, upoważnienia)
 • weryfikacja operacyjna – ocena stosowania przez pracowników wewnętrznej polityki bezpieczeństwa i innych zasad obowiązujących w podmiocie, dotyczących ochrony danych osobowych.

Zapraszamy do kontaktu
odo@siia.pl