Drogi Użytkowniku strony www.siia.pl

Z uwagi na to, iż niezwykle istotne jest dla nas bezpieczeństwo Twoich danych osobowych oraz Twoja świadomość udzielania zgód na ich przetwarzanie, przedstawiamy Ci naszą politykę prywatności w tym kwestie związane z plikami cookies.

JAKIE DANE OSOBOWE ODWIEDZAJĄCYCH NASZĄ STRONĘ WWW SĄ PRZEZ NAS PRZETWARZANE?

DANE ZBIERANE AUTOMATYCZNIE, czyli tzw. cookies

W JAKIM CELU ZBIERAMY TE DANE?

Pliki cookies używamy w celu dostosowania zawartości stron internetowych, optymalizacji korzystania ze stron internetowych, tworzenia anonimowych statystyk odwiedzin poszczególnych stron i podstron naszego serwisu oraz określania profilu użytkownika, by wyświetlane materiały reklamowe (np. w sieciach Google) były bardziej do niego dopasowane. Dane osobowe, które gromadzimy za pomocą plików cookies zbieramy wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika.

JAKICH PLIKÓW COOKIES UŻYWAMY?

Stosujemy dwa rodzaje plików cookies:

* sesyjne – pliki tymczasowe, które przeglądarka pozostawia na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej),

* stałe – pliki pozostające na urządzeniu użytkownika do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Pliki cookies mogą być wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej i podlegają ich własnej polityce prywatności.

USUWANIE PLIKÓW COOKIES

Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas plików cookies, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania naszej strony internetowej.

Przeglądarki internetowe mogą być domyślnie ustawione na automatyczne akceptowanie plików cookies. Możesz zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w taki sposób, aby nie zezwalała na zapisywanie plików cookies. Usunięcie plików cookies może spowodować, że niektóre elementy strony nie będą działać lub będą działać w sposób nieprawidłowy.

Szczegółowe informacje dotyczące konfiguracji przeglądarki internetowej znajdują się w instrukcji jej obsługi.

DANE WPROWADZANE DO FORMULARZA NEWSLETTER

Podanie danych osobowych podczas rejestracji jest dobrowolne, jednak konieczne, jeśli chcesz otrzymywać na e-mail nasz newsletter.

W JAKIM CELU ZBIERAMY TE DANE?

Celem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w przypadku newslettera jest informowanie Ciebie o:

* naszych rozwiązaniach,

* nowościach w świecie biznesu,

* zaproszeniach na organizowane przez nas konferencje lub szkolenia,

* ciekawych artykułach branżowych i naszych wpisach na blogu.

JAK DŁUGO BĘDĄ PRZECHOWYWANE PODANE PRZEZ CIEBIE DANE OSOBOWE?

Tak długo jak będziesz chciała/chciał. W każdej chwili możesz zdecydować o usunięciu swoich danych z naszej bazy newsletter. Musisz jedynie pamiętać, że cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania, które realizowaliśmy na podstawie zgody przed terminem, w którym zgodę wycofasz. Jak cofnąć zgodę? Możesz tego dokonać w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości z prośbą o usunięcie danych na adres e-mail newsletter@siia.pl lub poprzez kliknięcie w link rezygnacji, który znajduje się w każdej edycji newslettera.

DANE WPROWADZANE DO FORMULARZA KONTAKTOWEGO LUB DANE, KTÓRE PODAJESZ INICJUJĄC Z NAMI KONTAKT
(e-mail, telefon, fax …)

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne, jednak konieczne do prowadzenia z Tobą korespondencji. Zainicjowanie kontaktu z Twojej strony jest traktowane, jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych, które w tym kontakcie podajesz, bez względu na to, czy kontaktujesz się przez formularz, czy bezpośrednio z własnego konta pocztowego lub telefonicznie.

W JAKIM CELU ZBIERAMY TE DANE?

W celu odpowiedzi na kontakt z Twojej strony lub zapytanie wysłane przez Ciebie za pomocą formularza kontaktowego lub bezpośredniej wiadomości e-mail, telefonu, faxu, … . Jeśli w ramach kontaktu będziesz chciała/chciał skorzystać z naszych usług lub produktów, Twoje dane będziemy przetwarzać w kolejnym etapie w celu realizacji zamówienia lub umowy.

JAK DŁUGO BĘDĄ PRZECHOWYWANE PODANE PRZEZ CIEBIE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do prowadzenia danej korespondencji, a po tym czasie przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi na nas przepisami prawa i/lub do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z celem przetwarzania podanych przez Ciebie danych osobowych.

Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie wcześniej udzielonej przez Ciebie zgody (np. wypełniając formularz zaznaczyłaś/eś pole z wyrażeniem zgody na wysyłanie informacji marketingowych), wówczas dane te będą przechowywane do czasu jej cofnięcia. W każdej chwili możesz zdecydować o usunięciu swoich danych z naszej bazy. Musisz jedynie pamiętać, że cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania, które realizowaliśmy na podstawie zgody przed terminem, w którym zgodę wycofasz. Jak cofnąć zgodę? Możesz tego dokonać w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości z prośbą o usunięcie danych na adres e-mail odo@siia.pl

Jeśli zdecydowałaś/eś się na korzystanie z naszych produktów lub usług, czego podstawą jest umowa, zlecenie, faktura, itp., wówczas Twoje dane przetwarzamy do czasu świadczenia dla Ciebie usług i przez okres, jaki jest wymagany przez powszechnie obowiązujące przepisy w tym Ustawę o rachunkowości.

DANE OSOBOWE W SERWISACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH (Facebook, Google+)

Podanie danych osobowych jest dobrowolne i polega na kliknięciu ikonki Lubię to! lub Obserwuj na naszych profilach firmowych/produktowych.

W JAKIM CELU ZBIERAMY TE DANE?

Dane na portalach społecznościowych przetwarzamy wyłącznie w związku z prowadzeniem naszych Profili, w tym w celu informowania o aktualnościach, nowych rozwiązaniach (produktach, usługach) czy też wydarzeniach, jakie organizujemy lub, w jakich bierzemy udział. Podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest uzasadniony interes, który polega na promowaniu naszych marek.

JAK DŁUGO BĘDĄ PRZECHOWYWANE PODANE PRZEZ CIEBIE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu, w którym zrezygnujesz z obserwowania naszych Profili. Dokonać tego możesz za pomocą dedykowanych do tej operacji przycisków odpowiednich dla danego portalu społecznościowego.

DANE OSOBOWE UDOSTĘPNIANE PRZEZ CIEBIE W CELU WZIĘCIA UDZIAŁU W REKRUTACJI

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji na dane stanowisko. Zbieramy tylko potrzebne dane osobowe, nie prosimy o podawanie tzw. nadmiarowych danych.

Zakres informacji, które są ustawowo wymagane od kandydatów ubiegających się o zatrudnienie to:

* Imię (imiona) i nazwisko,

* Imiona rodziców,

* Data urodzenia,

* Obywatelstwo,

* Miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

* Wykształcenie (nazwa szkoły, rok ukończenia, zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy),

* Wykształcenie uzupełniające (kursy, studia podyplomowe, data ukończenia nauki lub data rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania),

* Przebieg dotychczasowego zatrudnienia (okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy),

* Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania (np. stopień znajomości języków obcych, prawo jazdy, obsługa komputera),

* Numer dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości.

Jeśli w Twoim kwestionariuszu znajdą się dane osobowe, o które nie prosimy, podając je dobrowolnie wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie.

W JAKIM CELU ZBIERAMY TE DANE?

Twoje dane będą przetwarzane jedynie w celu realizacji procesu rekrutacji (w tym oceny Twoich kwalifikacji zawodowych, by mieć możliwość dokonania wyboru odpowiedniej/go kandydatki/ta) na stanowisko, na które aplikujesz lub jeśli wyraziłaś/eś na to zgodę, także w celu przyszłych rekrutacji.

JAK DŁUGO BĘDĄ PRZECHOWYWANE PODANE PRZEZ CIEBIE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko, na jakie aplikujesz. Jeśli wraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, Twoje dane osobowe będziemy przechowywać maksymalnie przez 1 rok od momentu udostępnienia ich przez Ciebie.

DANE OSOBOWE UDOSTĘPNIANE PRZEZ CIEBIE W CELU WZIĘCIA UDZIAŁU W ORGANIZOWANYCH PRZEZ NAS WYDARZENIACH

W JAKIM CELU ZBIERAMY TE DANE?

Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne jednak konieczne do wzięcia udziału w organizowanych przez nas wydarzeniach, konferencjach, szkoleniach. Zbieramy tylko potrzebne dane osobowe, nie prosimy o podawanie tzw. nadmiarowych danych.

Zakres informacji, które pozyskujemy w tym przypadku zależy od formy wydarzenia, najczęściej są to:

* imię,

* nazwisko,

* e-mail,

* instytucja,

* stanowisko,

* w przypadku wydarzeń płatnych dodatkowo: adres, NIP, telefon …

JAK DŁUGO BĘDĄ PRZECHOWYWANE PODANE PRZEZ CIEBIE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia wydarzenia, konferencji, szkolenia, na które się zarejestrowałaś/eś.

Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie wcześniej udzielonej przez Ciebie zgody (np. wypełniając formularz zaznaczyłaś/eś pole z wyrażeniem zgody na wysyłanie informacji marketingowych lub informacji o przyszłych wydarzeniach, konferencjach, szkoleniach), wówczas dane te będą przechowywane do czasu jej cofnięcia.

W każdej chwili możesz zdecydować o usunięciu swoich danych z naszej bazy. Musisz jedynie pamiętać, że cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania, które realizowaliśmy na podstawie zgody przed terminem, w którym zgodę wycofasz. Jak cofnąć zgodę? Możesz tego dokonać w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości z prośbą o usunięcie danych na adres e-mail odo@siia.pl

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie Informatyka i Automatyka z siedzibą w Białymstoku przy ul. Towarowej 1.

Kontakt:

Tel. 85 66 44 749

e-mail: odo@siia.pl

CZY I KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE – ODBIORCY DANYCH?

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:

* Nasi pracownicy i współpracownicy,

* Podmioty świadczące na nasze zlecenie usługi: usługi e-mailingowe, usługi handlowo – marketingowe, usługi analizy i przygotowania statystyki Serwisu, np. Google, usługi rekrutacyjne, outsourcing usług wdrożeniowych i serwisowych, usługi kurierskie i pocztowe oraz inne usługi związane z celem, w jakim przetwarzane są Twoje dane osobowe.

Zapewniamy, że Twoje dane osobowe będą przekazywane jedynie uprawnionym osobom i podmiotom. W żadnym wypadku nie będą udostępniane podmiotom trzecim w innym celu, niż ten, w którym Twoje dane osobowe zostały zebrane, mowa tu m.in. o niezamówionej przez Ciebie oferty handlowej tych podmiotów.

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ TOBIE W ZAKRESIE PRZETWARZANIA PRZEZ NAS TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

* prawo dostępu do treści swoich danych i do ich sprostowania,

* prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania,

* prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu.

Informujemy również, że masz prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych Ciebie dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r.